მთავარი » 29) Lamborghini

2012 Lamborghini Aventador LP700-4

განკუთვნილია: GTAsan
ცვლის: CHeetah
აღწერა: ძალიან მაგარი მანქანაა, კაი დისკებით და კაი სალონით!

Òèï óðîêà: http://i44.tinypic.com/33vom5w.png
Àâòîð: http://allshares.ge/download.php?id=1368012F95
Äîáàâèë: winstona
Ïîñìîòðåëè: 716
Êîììåíòàðèåâ: 0