მთავარი » 47) Subaru

Subaru BRZ Tuned

განკუთვნილია: GTAsan
ცვლის: Uranus
ითხოვდა: irakli
აღწერა: ძალიან მაგარი და საკაიფო მანქანა არის, კარგად დამუშავებული სალონით და ვიდით!
Òèï óðîêà: http://i42.tinypic.com/2r4n4o3.png
Àâòîð: http://allshares.ge/download.php?id=40C4048351
Äîáàâèë: winstona
Ïîñìîòðåëè: 768
Êîììåíòàðèåâ: 0