მთავარი » 6) Aston Martin

Aston Martin One-77 2010

განკუთვნილია: GTAsan
ცვლის: Manana
აღწერა: ძალიან მაგარი მანქანაა, კაი დისკებით და კაი სალონით!
Òèï óðîêà: http://i44.tinypic.com/1zck039.png
Àâòîð: http://youshare.ge/?d=51EB83FD5
Äîáàâèë: winstona
Ïîñìîòðåëè: 710
Êîììåíòàðèåâ: 0