მთავარი » 2013 » ივლისი » 15

2012 Lamborghini Aventador LP700-4

განკუთვნილია: GTAsan
ცვლის: CHeetah
აღწერა: ძალიან მაგარი მანქანაა, კაი დისკებით და კაი სალონით!

Òèï óðîêà: http://i44.tinypic.com/33vom5w.png
Àâòîð: http://allshares.ge/download.php?id=1368012F95
Äîáàâèë: winstona
Ïîñìîòðåëè: 713
Êîììåíòàðèåâ: 0

BMW 750i

განკუთვნილია: GTAsan
ცვლის: Elegant
აღწერა: ძალიან მაგარი მანქანაა, კაი დისკებით და კაი სალონით!
Òèï óðîêà: http://i41.tinypic.com/f5boxv.png
Àâòîð: http://allshares.ge/download.php?id=161EFF1054
Äîáàâèë: winstona
Ïîñìîòðåëè: 749
Êîììåíòàðèåâ: 0