მთავარი » 2013 » აგვისტო » 06

GTA SA - Nissan GTR Black Edition

განკუთვნილია: GTAsan
ცვლის: Cheetah
აღწერა: ძალიან მაგარი მანქანაა, კაი დისკებით და კაი სალონით!

Òèï óðîêà: http://i39.tinypic.com/28u00v4.png
Àâòîð: http://mydisk.ge/download.php?id=pageqadaz
Äîáàâèë: winstona
Ïîñìîòðåëè: 961
Êîììåíòàðèåâ: 0